Vil du gi ut din egen bok?

Her får du hjelp med prosessen fram til ferdig bok tilgjengelig for salg i nettbokhandler. Ved at du selv betaler produksjonskostnadene får du også kontroll over salgsinntektene.

blank-book-1314223-640x480Har du et bokprosjekt du selv har tro på uten at du får innpass hos de etablerte forlagene? Er du foredragsholder som ønsker å selge bøker med ditt budskap? Da er utgivelse på selvpubliseringsforlag noe for deg! Publiseringsformen passer også for foreninger og lag som vil gi ut for eksempel håndbøker eller historiske bøker. Små og store bokprosjekter er velkomne!

Oversikt over forlagets tjenester finner du i høyre spalte. Her brukes ingen pakkeløsninger – bare prinsippet om at du kun betaler for de tjenestene du mottar: Hvis du vil gjøre størsteparten av jobben selv, gjør du det – hvis du trenger råd og bistand i prosessen, får du det!

Bokutgivelsesprosessen

Du har ferdig manus – hva skjer så?

På selvpubliseringsforlag er det du selv som bestemmer over den videre prosessen. Kanskje er det fristende å gå rett til trykking, men det er et par ting du bør vurdere før du går videre. På sakprosa-bøker er det lurt å få en uavhengig kontroll av det faglige innholdet og det er alltid lurt med en uavhengig kontroll av språket. Uttalelser fra konsulent og attest fra språkvasker dokumenterer kvalitetssikringen av boka.

Skal du bruke fotos eller illustrasjoner? Du må sørge for at du har de riktige tillatelsene til å bruke disse. Rettighetshaver må krediteres på korrekt måte. Kanskje du ønsker hjelp til å finne fram bilder fra bildebyråer eller å engasjere fotograf eller illustratør?

Når du vet noe om hvilket format du ønsker på boka, hvilket omfang boka får og hvilken kvalitet du vil ha på papir og innbinding, er det på tide å innhente pristilbud fra trykkeri. Du står fritt når det gjelder hvilket trykkeri du vil benytte – du kan bruke en av forlagets samarbeidspartnere eller noen du kjenner fra før.

Så begynner design av sidene og omslaget. Samle deg eksempler på ting du liker for å formidle videre hva du tenker deg. Alt fra enkle sider med bare tekst til komplekse bøker med bilder, illustrasjoner og figurer får du hjelp med her. Når de ferdige sidene foreligger, er det tid for siste korrektur og kontroll.

Boka får ISBN-nummer og strekkode, og sendes til trykk og innbinding. Produksjonstiden kan være fra 2 til 6 uker avhengig av bokas tekniske spesifikasjoner og omfang. Så kommer bøkene levert til deg, forlaget eller annen distributør.

Forlaget sørger for innsending av plikteksemplarer til Nasjonalbiblioteket og registrering i Bokbasen. Med registrering i Bokbasen blir boka tilgjengelig for alle bokhandler og nettbokhandler.

Skal du lage e-bok? Si i fra så får du hjelp med det!

Med utgivelse på selvpubliseringsforlag er det vanlig at forfatter selv står for det meste av markedsføringen, men du kan også få assistanse om du ønsker det. Ting du bør vurdere er: Boklansering, blogg, sosiale medier, annonser, brosjyrer, e-post og telefonrunder.

Så er det bare å sole seg i glansen!