Frihet, likhet og demokrati

kr 300,00

Skrevet av: Rolf Melheim
Format: 17 x 24 cm (stivbind)
Omfang: 224 sider
ISBN 978-82-93461-08-1

Kategorier: ,

Beskrivelse

Frihet, likhet og demokrati
– Historien om Forsøksgymnaset
Boktittelen henspiller på Den franske revolusjonens slagord «Frihet, likhet og brorskap» (1789). Disse ideene spredte seg til flere land og innvarslet starten på en demokratisering av deler av samfunnslivet. Men først mange år senere skjedde en demokratisering av skolen, der Forsøksgymnaset i Oslo (1967), Experimentgymnasiet i Göteborg (1969), Det frie gymnasium i København (1970) og Le lycée autogéré de Paris (1982), var blant pionerene.
Miljøet på Forsøksgymnaset var uformelt og på mange måter intenst og fargerikt. Det kan en se av et stort antall tilbakemeldinger fra tidligere elever og lærere, som er gjengitt i denne boka. I tillegg ble det gjort flere uavhengige undersøkelser av skolen, som vi vil gjengi hovedkonklusjonene til.
Gjennom sin virksomhet og den publisitet skolen fikk, vakte Forsøksgymnaset oppsikt ikke bare i Norge, men også internasjonalt.