Bokomtaler


Alene på Østenga
– Erindringer fra årene 1940–1945
«Natten til 9. april 1940 gikk flyalarmen, og far, som hadde stått opp, kom inn til oss og sa: ‹Ja, nå er det nok krig, jenter.› Vi sto også opp, og etterhvert kom vi oss i kjelleren. Der var vi resten av natten og om morgenen gledet vi oss over at vi ikke behøvde å gå på skolen. Da vi kom opp fra kjelleren og så ut døra til oppgangen, forundret det oss at alt så likedan ut i gården. Merkelig, for det var jo krig, og vi hadde hørt dundring og smelling ute. Karin var elleve og et halvt år, og jeg var nesten ti år.»
Dette er en eldre kvinnes erindringer fra dramatiske dager i hennes barne- og ungdomstid, da det var krig i Norge. Historien om redsel, hemmelighold, flukt og frykt vil hun fortelle som en advarsel mot nye kriger. Vi må ikke glemme!

Skrevet av: Aslaug Nygaard
Format: 14,8 x 21 cm (mykbind)
Pris: 175,- + forsendelse
Omfang: 68 sider
ISBN 978-82-93461-14-2
Bestill boka


Den hellige alminnelighet
– Øyeblikksmøter med lyrikeren Einar Skjæraasen og billedkunstneren Nikolai Astrup
Selv om lyrikeren Einar Skjæraasen sjelden fant veien til kirke, og billedkunstneren Nikolai Astrup kalte seg hedning, fornemmes det oversanselige og hellige i kunsten de skapte. Bilder og ord kan ånde av førstegangsforundring, livsbejaelse og tilbedelse og slik fremkalle en erindring om det ekte og opprinnelige i tilværelsen.
Kirsti Aasen er født i Vingelen i Nord-Østerdal i 1941. Hun er utdannet organist og teolog og var i perioden 1975 – 2011 prest i Kampen menighet i Oslo.
Kirsti Aasen har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i skjæringspunktet mellom kirke og kultur og har gjennom årene jevnlig invitert publikum
til lyrikkaftener og kunstutstillinger i kirkens rom.

Skrevet av: Kirsti Aasen
Format: 17 x 24 cm (stivbind)
Pris: 250,- + forsendelse
Omfang: 48 sider
ISBN 978-82-93461-12-8
Bestill boka


livsseilasLivsseilas
– Oldefars fortelling om oppvekst rundt 1900
Boka er en fortelling som oldefar skrev til sine døtre om oppvekst, ungdom og tidlig voksenliv fram til han giftet seg i 1911, 20 år gammel. Sentrale steder er Arendal, Kristiania, Askim, Tønsberg og flere byer i Amerika. Han beskriver oppvekst, arbeidsliv og sjømannsliv rundt 1900. Innhold og ordlyd i det han skrev er uforandret, men språket er lett bearbeidet og boka har fått illustrasjoner, bilder og forklaringer. Oldefars historie gir et enestående innblikk i vanlige arbeidsfolks hverdagsliv for over 100 år siden. Han skriver om fattigdom, arbeid i kullforretning ved siden av skolegang, en ond stemor og fryktelige arbeidsforhold som sjømann. Til tross for dette er oldefars konklusjon at han hele livet har vært fulgt av hell: «Jeg undres på om det bare er meg hellet så villig følger, eller er alle en god del heldige, men ikke bryr seg om å notere det i sin hukommelse. Noterer de seg bare de gangene de er uheldige, uten å huske de langt flere gangene hellet har fulgt dem?» Som regel skrives denne typen fortellinger av folk med makt og posisjon, men denne gangen er forfatteren en ganske alminnelig jernarbeider og «Livsseilas» er hans eneste «litterære bedrift».

Les utdrag fra boka
Skrevet av: Thv. Jensen
Redaktør: Ida Nygaard
Format: 21 x 21 cm (stivbind)
Pris: 200,- + forsendelse
Omfang: 152 sider
ISBN 978-82-93461-03-6
Bestill boka


Det blir sikkert gledeDet blir sikkert glede
– Kamerater i motstandskamp
Da krigen kom fulgte kommunistpartiets distriktsleder i Oslo, gullsmedsvennen Tormod Nygaard, lojalt parolen om å vie seg fullt og helt til striden mot de tyske okkupantene. Også kona Elna sluttet seg til de illegale og levde sammen med mannen og kamerater i dekkleiligheter og hytter i marka. Tyskerne jaktet intenst på kommunistene og gruppene rundt deres frie hemmelige aviser, som var en sentral del av NKPs aktive linje i motstandskampen. Det ble en uforsonlig kamp på liv og død som kom til å koste ekteparet, nær familie og mange kamerater dyrt.
I sin lederrolle var Tormod Nygaard delaktig i alle sider av partiets motstandsarbeid, men innsatsen for det frie ord satte tydeligst spor. Han var den sentrale organisatoren bak den populære avisa Radio-Nytt, og var også involvert i Friheten, Norsk Ungdom, Avantgarden og andre aviser.
De fleste som i det stille gjorde en innsats ved presse­fronten er forblitt ukjente mennesker. Denne historien er om noen av dem som trosset sensur og propaganda for å gi nordmenn pålitelig informasjon. Mange av dem som risikerte livet for de frie avisene i denne fortellingen var vanlige arbeidsfolk.

Les utdrag fra boka
Skrevet av: Kathrine Geard
Format: 15,5 x 23 cm (stivbind)
Pris: 200,- + forsendelse
Omfang: 230 sider
ISBN 978-82-93461-00-5
Bestill e-bok
Bestill boka


Frihet, likhet og demokrati
– Historien om Forsøksgymnaset
Boktittelen henspiller på Den franske revolusjonens slagord «Frihet, likhet og brorskap» (1789). Disse ideene spredte seg til flere land og innvarslet starten på en demokratisering av deler av samfunnslivet. Men først mange år senere skjedde en demokratisering av skolen, der Forsøksgymnaset i Oslo (1967), Experimentgymnasiet i Göteborg (1969), Det frie gymnasium i København (1970) og Le lycée autogéré de Paris (1982), var blant pionerene.
Miljøet på Forsøksgymnaset var uformelt og på mange måter intenst og fargerikt. Det kan en se av et stort antall tilbakemeldinger fra tidligere elever og lærere, som er gjengitt i denne boka. I tillegg ble det gjort flere uavhengige undersøkelser av skolen, som vi vil gjengi hovedkonklusjonene til.
Gjennom sin virksomhet og den publisitet skolen fikk, vakte Forsøksgymnaset oppsikt ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

Skrevet av: Rolf Melheim
Format: 17 x 24 cm (stivbind)
Pris: 300,- + forsendelse
Omfang: 224 sider
ISBN 978-82-93461-08-1
Bestill boka


Fra Tostrup til Teams
– Journalister i dataalderen – deadline døgnet rundt
Norsk Journalistlag er med sine 75 år blant de yngste norske presseorganisasjonene og fagforbundene. Som forbund og profesjonsorganisasjon for norske journalister, har NJ vært med på en rivende utvikling. Ved NJs 50-årsjubileum i 1996 skrev Rune Ottosen profesjons- og organisasjonshistorien «Fra fjærpenn til Internett». På de neste 25 årene har det skjedd så grunnleggende endringer i samfunnet, bransjen, yrket og arbeidslivet, først og fremst teknologisk, at det i jubileumsåret 2021 er på sin plass med en oppdatert beretning. Denne boka beskriver ferden fra journalistenes lystige møter på kneipene til ensomme arbeidsdager på Teams og Zoom, fortalt av tidligere NJ-leder Alf Skjeseth. NJ er bokas utgiver.

Skrevet av: Alf Skjeseth
Format: 21 x 26 cm (stivbind)
Omfang: 200 sider
ISBN 978-82-93461-11-1
Boka distribueres av Norsk Journalistlag


Rent vann fra grunnenRent vann fra grunnen
– Norsk brønnboringshistorie gjennom et hundreår
Historien om brønnboring i Norge har sitt startpunkt på slutten av 1800-tallet, da det ble satt i gang forsøksvirksomhet med statlig finansiert brønnboring i flere fiskevær. Denne boken tar utgangspunkt i disse forsøkene og følger deretter brønnboringsbransjen gjennom økonomiske opp- og nedturer og gjennom perioder med store teknologiske gjennombrudd. Endringene har vært omfattende – både teknologisk og markedsmessig. I dag utgjør boring av brønner til vannforsyning bare en del av firmaenes oppdrag, mens en stadig større andel av virksomheten består av energiboring og andre former for spesialboring.
Boken tar også for seg brønnborernes omskiftelige organisasjonshistorie. Den første brønnborerforeningen ble etablert i 1955, men aktiviteten var sporadisk. Ved inngangen til 1980-årene meldte mange brønnborere seg inn i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). I 1996 gikk en del av dem ut igjen og etablerte Norsk Brønnborerforening (NBF). Fra 2015 er hele bransjen igjen samlet i MEF.

Skrevet av: Tor Are Johansen
Format: 21 x 21 cm (stivbind)
Pris: 275,- + forsendelse
Omfang: 112 sider
ISBN 978-82-93461-01-2
Boka er utsolgt!


forside.inddPilegrim
– folk, kirke, kosmos
Arne Bakken har særlig arbeidet med den lokale bruk av pilegrimsmotivet i samfunn og kirke. Dette utdyper han i boken. Han gir gjennom teoretiske og praktiske tilnærmingsmåter og refleksjoner grunnlag til å forstå alle menneskers liv, kirkelige handlinger og gudstjenesten ut ifra en helhetlig pilegrimsforståelse. Han sier: «Vi må lære på ny at naturen ikke bare omgir oss, men at den går igjennom oss og at vi er uløselig bundet sammen med alle mennesker og alt levende. Det gir oss en økt forståelse og ansvar for jorden vi vandrer på og for vår plass i kosmos».

Skrevet av: Arne Bakken
Format: 15,5 x 22,5 cm (mykbind)
Pris: 220,- + forsendelse
Omfang: 84 sider
ISBN 978-82-93461-05-0
Boka er utsolgt!


Med føttene på jorda og hodet i himmelen
– Øyeblikksmøter med lyrikeren Hans Børli og billedkunstneren Vincent van Gogh
Inspirasjonen fra naturen må sies å være en fellesnevner for billedkunstneren Vincent van Gogh og lyrikeren Hans Børli.
– Begge vanket under åpen himmel. Begge lot seg fascinere av alt de så og var vitne til.
– Gjennom å tale med naturen ble bildet til på van Goghs lerret, og diktet vokste frem i Børli når han snakket med trærne. Bilder og ord som peker utover og oppover og lar oss ane underets dimensjon i hverdagen og tilværelsens mysterium.

Skrevet av: Kirsti Aasen
Format: 17 x 24 cm (stivbind)
Pris: 250,- + forsendelse
Omfang: 56 sider
ISBN 978-82-93461-10-4
Boka er utsolgt!


tilvarelsenTilværelsen på Kampen
Denne boka forteller om bydelen Kampens historie, men først og fremst gir den oss historiene om livet og menneskene i denne levende og særpregede delen av Oslo. Forfatteren av boka er oppvokst på Kampen og kjenner miljøet fra innsiden. De siste 150 årene har vært en reise fra fattigdom og ytterste nød til dagens vakre, pittoreske og attraktive boområde.
De første årene var Kampen en forstad utenfor Christiania. Man kviet seg for kostnadene ved å oppgradere strøket som del av byen. Presten Honoratius Halling mente at på Kampen bodde «en stor del av hovedstadens verste elementer» og han beskrev beboerne som «rå og formørkede». Men i 1878 ble Kampen innlemmet i den hurtig voksende byen.
I forhold til sin størrelse har Kampen markert seg sterkt i byen, landet, ja, i verden! Det er knyttet fremragende representanter innen idrett, litteratur, musikk og bildekunst til bydelen.
Boka forteller også om kampen for å bevare bydelens særpreg. Det var planer om å rive de gamle «rønnene» og bygge moderne og tidsmessige blokker. En folkelig bevegelse for bevaring vokste fram, som etter hvert fikk gjennomslag. Kampen historielag står bak utgivelsen av boka som markerer lagets 30-årsjubileum.

Skrevet av: Jan Erik Thoresen
Format: 21 x 26 cm (stivbind)
Pris: 375,- + forsendelse
Omfang: 208 sider
ISBN 978-82-93461-04-3
Boka er utsolgt!


Uten navn 1Det vanskelige livet
– Livet som foreldre til to sønner med spesielle behov
Dette er en fortelling om en familie med to barn, en somatisk syk og en psykisk utviklingshemmet, og kampen for omsorg og rettferdighet for disse barna, først og fremst det utviklingshemmede barnet.
Trygve Sverre Davidsen har skrevet en personlig bok hvor han i tillegg til å beskrive situasjonen gjennom sine egne betraktninger også gir uttrykk for sine meninger. Han ønsker å sette lys på hvordan hjelpeapparatet fungerer.

Skrevet av: Trygve Sverre Davidsen
Format: 17 x 24 cm (mykbind)
Omfang: 144 sider
ISBN 978-82-93461-07-4
Boka distribueres av forfatteren